Contact

 

tel. (+48) 502-024-085

tel. (+48) 513-136-840

e-mail: messis@messis.pl

 

 

Messis sp. z o.o.

 

NIP: 5423405014

REGON: 386542029

KRS: 0000850448

 

Company Headquarters:

ul. Elektryczna 1/3 lok.216,

15-080 Białystok

 

Logistic Center - Office:

ul. Warszawska 34

07-305 Andrzejewo

biuro@messis.pl

 

 

Production facility:

Gołębie Leśniewo 9, 07-305 Andrzejewo

Created by Smart Pixel

Copyright © 2020  MESSIS

MESSIS was founded by enthusiasts and experts from the agricultural sector in response to market demand for high-quality food and feed additives.

CONTACT

KONTAKT

COMPANY HEADQUARTERS

Messis Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 1/3 lok.216, 15-080 Białystok

messis@messis.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI

Messis Sp. z o.o. sp.k.

ul. Elektryczna 1/3 lok.21

15-080 Białystok

messis@messi.pl

PRODUCTION FACILITY

Gołębie Leśniewo 9, 07-305 Andrzejewo 9

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Gołębie Leśniewo 9,

07-305 Andrzejewo

LOGISTIC CENTER - OFFICE

ul. Warszawska 34, 07-305 Andrzejewo

biuro@messis.pl

CENTRUM LOGISTYCZNE

Biuro Spółki

ul. Warszawska 34,

07-305 Andrzejewo

biuro@mesis.pl

KRÓL MACIEJ

mobile (+48) 513 136 840

KOCIŃSKI DANIEL

Prezes Zarządu

tel.: +48 502 024 085

 

KRÓL MACIEJ

Wiceprezes Zarządu

tel. kom: +48 513 136 840

ZARZĄD SPÓŁKI

messis@messis.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

biuro@messis.pl

ZARZĄD SPÓŁKI

messis@messis.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

biuro@messis.pl

FOOD-TECH

Designs and produces advanced solutions for the food, pharmaceutical and cosmetic industries. We offer products with a wide range of applications:

 

Dry Fruit & Vegetable Pomaces And Fixes

as aromatic and flavor additives to teas, fruit and herbal mixtures, but also in the pharmaceutical and cosmetic industries. A wide range of processing options in terms of fraction and separation allows us to provide  a product that meets customer expectations.


Dietary Fibers

are used in confectionery for all kinds of toppings, creams, fillings, marmalades and jams; bakery as an addition to bread; meat products such as luncheon meat and sausages; all kinds of sauces - ketchups, mustards; yoghurt, ice cream, gluten-free products; sports and dietary supplements; high-fiber drinks and smoothies.
 

Fruit Seeds

obtained in a unique separation process, depending on the fraction, are used-in the food industry as an additive providing structure, taste and aroma, source of fiber and raising agent; in the cosmetics and pharmaceutical industry as a natural peeling rich in fatty acids and a source of oils.

DZIAŁ FOOD-TECH

Dział tech-food zajmuje się projektowaniem i produkcją zaawansowanych rozwiązań dla branż spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.Oferujemy między innymi:

 

- Susze i fixy owocowe i warzywne o szerokim zastosowaniu – jako dodatki aromatyczne i smakowe do herbat, mieszanek owocowych i ziołowych ale również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Szeroka gama możliwości obróbki suszy w zakresie frakcji i separacji pozwala nam dostarczyć produkt  zgodny z oczekiwaniami klienta

 

- Szeroką gamę błonników spożywczych o zastosowaniu w cukiernictwie dla wszelkiego rodzaju polew, kremów, nadzień, marmolad i dżemów; piekarnictwie jako dodatek do pieczywa; produktach mięsnych jak mielonki i kiełbasy; wszelkiego rodzaju sosach – keczupach, musztardach; jogurtach, lodach, produktach bezglutenowych; sportowych i dietetycznych suplementach; napojach i smoothies bogatych w błonnik.

 

- Pestki owocowe uzyskane w unikalnym procesie separacji w zależności od frakcji o zastosowaniu w przemyśle spożywczym jako dodatek dający strukturę, smak i aromat, przemyśle spożywczym jako aromatyczne źródło błonnika i spulchniacza, przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym jako naturalny peeling bogaty w kwasy tłuszczowe oraz źródło olejów.

BIO-FEED

Provides the highest natural feed additives based on fruit, vegetables and green forage. Produce dried fruit and vegetables pomaces, sugar beet pulp and grass mixtures.

 

We offer individual and innovative solutions on request.

DZIAŁ BIO-FEED

Dział bio-feed dostarcza najwyższych naturalnych dodatków paszowych na bazie owoców, warzyw i zielonek. Produkujemy najwyżej jakości susze owocowe i warzywne, wysłodki buraczane  i mieszanki traw. Na życzenie klientów oferujemy indywidualne    i innowacyjne rozwiązania.

SPEED-FARM

Specialized services for the agri-food sector.

 

Thanks to many years of experience in thermal processing of feed materials and biomass, we can offer comprehensive solutions for both individual agricultural producers and corporate clients.Our infrastructure allows for proper collection and storage of wet raw materials and then their conservation by drying and storing them in appropriate conditions.

DZIAŁ BIO-FEED

Dział speed-farm oferuje specjalistyczne usługi dla sektora rolno-spożywczego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w termicznej obróbce materiałów paszowych i biomasy możemy zaoferować kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych producentów rolnych jak i klientów korporacyjnych. Posiadamy infrastrukturę pozwalającą na właściwe zgromadzenie oraz zmagazynowanie surowców mokrych a następnie ich konserwację poprzez suszenie oraz przechowywanie ich w odpowiednich warunkach.

Within MESSIS there are three independently cooperating departments:
W ramach działalności firmy MESSIS działają trzy niezależnie współpracujące działy:
 

3 PILLARS OF ACTIVITY

3 FILARY DZIAŁALNOŚCI

Tech-food

Tech-food department designs and produces advanced solutions for the food, pharmaceutical and cosmetic industries.

Dział tech-food zajmuje się projektowaniem

i produkcją zaawansowanych rozwiązań

dla branż spożywczej,

farmaceutycznej i kosmetycznej.

Bio-feed

Bio-feed department provides the highest quality natural feed additives based on fruit, vegetables and green forage.

Dział bio-feed dostarcza najwyższej naturalnych dodatków paszowych na bazie owoców, warzyw i zielonek.

 

 

Speed-farm

The speed-farm department offers specialized services for the agri-food sector.

Dział ten oferuje specjalistyczne usługi dla sektora rolno-spożywczego.

dla sektora rolno-spożywczego

 

 

 

 

This amount of raw materials was used to create Messis products.

Our experts have spent so many hours on research, expertise, implementation and improvement of products.

Such infrastructure is at the disposal of the company as offices, warehouses and logistics sites.

Our raw materials have traveled so many kilometers to become the final product.

SOLID PARTNER

SOLIDNY PARTNER

THE MESSIS COMPANY STRIVES TO BE THE BEST PARTNER FOR A WIDE RANGE OF CUSTOMERS IN TERMS OF:

 

  • • THE QUALITY OF THE PRODUCTS OFFERED,

  • • A WIDE RANGE,

  • • PRODUCT INNOVATION THROUGH WORK RESEARCH    AND DEVELOPMENT R&D.

 

 

Healthy life with

fresh products.

Healthy life with fresh products.

     MESSIS

 

Company name is not accidental.

The latin word Messis means harvest.

 

It symbolizes freshness, authenticity and quality, which,

from vegetable or fruit to the final product was born and grew

in Eastern Poland, which is rich in top-quality products.

 

                               MEANS HARVEST

OUR MISSION

Is to meet the needs of customers by providing them with the best semi-finished products and special-purpose food additives on

the market, used in the pharmaceutical, cosmetic

and feed industries.

   

We are committed to conducting business in a sustainable and environmentally friendly manner.

ECOLOGICAL

PRODUCTION

 ABOUT US

  1. pl
  2. en